SOOL; VÄÄVEL; MULLAD JA KIVIMID; KROHVIMISMATERJALID, LUBI JA TSEMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega; merevesi
 • 2502000000 80: Põletamata püriidid
 • 2503000000 80 (2/0) : Igat liiki väävel (v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne väävel)
 • 2504000000 80 (2/0) : Looduslik grafiit
 • 2505000000 80 (2/0) : Igat liiki looduslikud liivad, ka värvilised, v.a grupi 26 metalliliivad
 • 2506000000 80 (2/0) : Kvarts (v.a looduslikud liivad); kvartsiit, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaoliin jm kaoliinsavid (kaltsineeritud või kaltsineerimata)
 • 2508000000 80 (6/0) : Muud savid (v.a rubriigis 6806 nimetatud kergkruus), andalusiit, küaniit, sillimaniit, kaltsineeritud või kaltsineerimata; mulliit; dinas- ja šamottmullad
 • 2509000000 80: Kriit
 • 2510000000 80 (2/0) : Looduslikud kaltsiumfosfaadid, alumiiniumkaltsiumfosfaadid ja fosfaatkriit
 • 2511000000 80 (2/0) : Looduslik baariumsulfaat (barüüt); looduslik baariumkarbonaat (viteriit), kaltsineeritud või kaltsineerimata (v.a baariumoksiid rubriigist 2816)
 • 2512000000 80: Fossiilsed ränisetted (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) jms ränimullad, kaltsineeritud või kaltsineerimata, tihedusega kuni 1 kg/dm$3
 • 2513000000 80 (2/0) : Pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid (termiliselt töödeldud või töötlemata)
 • 2514000000 80: Kiltkivi, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
 • 2515000000 80 (4/0) : Marmor, travertiin, ekausiin jm raid- või ehituslubjakivi (tihedusega 2,5 kg/dm$3 ja rohkem) ning alabaster, ka jämedalt tahutud, saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
 • 2516000000 80 (5/0) : Graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- või ehituskivi, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
 • 2517000000 80 (6/0) : Veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu ja ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata; räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda rubriigi esimeses osas nimetatud materjale; gudroneeritud killustikkate; graanulid, puru ja pulber rubriikide 2515 ja 2516 kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomiit, kaltsineeritud või kaltsineerimata, paagutatud või paagutamata, sh klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; dolomiidi tihendussegu
 • 2519000000 80 (2/0) : Looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit); sulatatud magneesia; ülepõletatud (paagutatud) magneesia, ei sisalda või sisaldab vähesel hulgal muid, enne paagutamist lisatud oksiide; muud magneesiumoksiidid, puhtad või mitte
 • 2520000000 80 (2/0) : Kips; anhüdriit; kipskrohvisegud (koosneb kaltsineeritud kipsist või kaltsiumsulfaadist), värvitud või värvimata, ei sisalda kõvastumise kiirendajaid või aeglustajaid või sisaldab neid vähesel hulgal
 • 2521000000 80: Lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad kivimid
 • 2522000000 80 (3/0) : Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi, v.a rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid
 • 2523000000 80 (6/0) : Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte
 • 2524000000 80 (2/0) : Asbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Vilk (sh lõhestatud); vilgujäätmed
 • 2526000000 80 (2/0) : Looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; talk
 • 2528000000 80: Looduslikud boraadid ning nende kontsentraadid (kaltsineeritud või kaltsineerimata), v.a looduslikust soolalahusest eraldatud boraadid; looduslik boorhape (sisaldab kuivmassina kuni 85 % H@3BO@3)
 • 2529000000 80 (5/0) : Päevakivi; leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit; fluoriit
 • 2530000000 80 (3/0) : Mujal nimetamata mineraalained