MITTEVÄÄRISMETALLIST TÖÖRIISTAD, TERARIISTAD, LUSIKAD JA KAHVLID; NENDE MITTEVÄÄRISMETALLIST OSAD.

 • 8201000000 80 (6/0) : Käsi-tööriistad: labidad, kühvlid, kõplad, kirkad, hangud, hargid, rehad; kirved, kiinid, raiehaamrid jm raieriistad; igat liiki aia- ja oksakäärid; vikatid, sirbid, lõikenoad heinaniidumasinate jaoks, aia- ja hekikäärid, puulõhkumiskiilud jm käsi-tööriistad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks
 • 8202000000 80 (9/0) : Käsisaed; mitmesugused saelehed (sh saelehed pikisaagimiseks, soonelõikamiseks ja hammastamata saelehed)
 • 8203000000 80 (4/0) : Viilid, rasplid, tangid (sh lõiketangid), näpitsad, pihid, metallikäärid, torulõikurid, polditangid, augurauad jms käsi-tööriistad
 • 8204000000 80 (4/0) : Käsimutrivõtmed (sh dünamomeetrilised võtmed); mutrivõtmete vahetatavad otsikud, käepidemetega või ilma
 • 8205000000 80 (10/0) : Mujal nimetamata käsi-tööriistad (sh klaasilõiketeemandid); leeklambid; kruustangid, pitskruvid jms tooted, v.a tööpinkide ja vesilõikurseadmete osad ja tarvikud; alasid; teisaldatavad ääsid; raamidega lihvkettad (käsiajamiga või pedaaliga)
 • 8206000000 80: Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või enamast rubriikidesse 8202-8205 kuuluvast tööriistast
 • 8207000000 80 (11/0) : Vahetatavad tööinstrumendid mehaaniliste või mittemehaaniliste käsitööriistade ja tööpinkide jaoks (näiteks pressimiseks, lehtstantsimiseks, sise- ja väliskeermestamiseks, puurimiseks, kammlõikamiseks, freesimiseks, treimiseks või kruvide keeramiseks) sh tõmbesilmad, ekstrudeerimismatriitsid ning tööriistad kivi- ja pinnasepuuride jaoks
 • 8208000000 80 (5/0) : Noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks
 • 8209000000 80 (2/0) : Tööriistade plaadid, prussid, otsikud jms, tööriistale monteerimata, metallkeraamikast
 • 8210000000 80: Käsiajamiga mehaanilised seadmed toidu ja jookide valmistamiseks ning serveerimiseks, massiga kuni 10 kg
 • 8211000000 80 (7/0) : Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad), v.a rubriigi 8208 noad, nende lõiketerad
 • 8212000000 80 (3/0) : Habemenoad, terapardlid ja nende terad (k.a terade toorikud lintidena)
 • 8213000000 80: Käärid, rätsepakäärid jms käärid, nende terad
 • 8214000000 80 (3/0) : Muud lõikeriistad (näiteks juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid)
 • 8215000000 80 (5/0) : Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed