MUUD TEKSTIILIST VALMISTOOTED; KOMPLEKTID; KANTUD RÕIVAD JA KASUTATUD TEKSTIILTOOTED; KALTSUD.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

 • 6301000000 10: I. MUUD TEKSTIILIST VALMISTOOTED
 • 6301000000 80 (5/0) : Tekid ja reisivaibad
 • 6302000000 80 (19/0) : Voodipesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ning köögirätikud
 • 6303000000 80 (7/0) : Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (volangid)
 • 6304000000 80 (9/0) : Muud sisustustarbed (v.a rubriigis 9404 esitatud)
 • 6305000000 80 (7/0) : Kotid kaupade pakendamiseks
 • 6306000000 80 (9/0) : Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed
 • 6307000000 80 (3/0) : Muud valmistooted, k.a rõivalõiked (šabloonid)
 • 6308000000 10: II. KOMPLEKTID
 • 6308000000 80 (3/0) : Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrätikute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud
 • 6309000000 10: III. KANTUD RÕIVAD JA KASUTATUD TEKSTIILTOOTED; KALTSUD
 • 6309000000 80: Kantud rõivad jm kasutatud tooted
 • 6310000000 80 (2/0) : Tekstiilmaterjalist kaltsud (uued või kasutatud), nööri-, paela, köie- ja trossijäätmed ning kasutatud tooted nöörist, paelast, köiest, trossist