KIUMASS PUIDUST VM KIULISEST TSELLULOOSMATERJALIST; RINGLUSSE VÕETUD PABERI- VÕI PAPIJÄÄTMED JA -JÄÄGID.

  • 4701000000 80 (2/0) : Puitmass
  • 4702000000 80: Puidutselluloos, lahustuv
  • 4703000000 80 (6/0) : Naatron- või sulfaattselluloos puidust, v.a lahustuv tselluloos
  • 4704000000 80 (6/0) : Sulfittselluloos puidust, v.a lahustuv tselluloos
  • 4705000000 80: Puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel
  • 4706000000 80 (7/0) : Ringlusse võetud paberi- või papijäätmetest ja -jääkidest või muudest kiulistest tselluloosmaterjalidest saadud mass
  • 4707000000 80 (4/0) : Ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja jäägid