VATT, VILT JA LAUSRIIE; ERILÕNGAD; NÖÖRID, PAELAD, KÖIED JA TROSSID NING TOOTED NENDEST.

  • 5601000000 80 (5/0) : Tekstiilvatt ja tooted sellest, kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed
  • 5602000000 80 (5/0) : Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte
  • 5603000000 80 (10/0) : Lausriie, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte
  • 5604000000 80 (2/0) : Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga
  • 5605000000 80: Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms
  • 5606000000 80 (4/0) : Mähitud lõng; rubriigi 5404 või 5405 mähitud ribad jms (v.a rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähitud lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); bukleelõng
  • 5607000000 80 (8/0) : Nöörid, paelad, köied ja trossid, põimitud või punutud või mitte, ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või mitte
  • 5608000000 80 (4/0) : Sõlmitud võrgulina nööridest, paeltest või köitest; kalavõrgud valmistoodetena ja muud tekstiilmaterjalidest võrgud valmistoodetena
  • 5609000000 80: Mujal nimetamata tooted lõngast, rubriikide 5404 ja 5405 ribadest vms, nöörist, paelast, köiest või trossist