ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET.

  • 9301000000 80 (3/0) : Sota-aseet, muut kuin revolverit, pistoolit ja nimikkeen 9307 aseet
  • 9302000000 80: Revolverit ja pistoolit, muut kuin nimikkeeseen 9303 tai 9304 kuuluvat
  • 9303000000 80 (4/0) : Muut tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat, joiden toiminta perustuu räjähtävän panoksen palamiseen (esim. metsästys- ja urheiluhaulikot ja -kiväärit, suustaladattavat tuliaseet, valopistoolit ja muut ainoastaan merkinantoraketteja ampuvat välineet, paukkupanospistoolit ja -revolverit, kiinteäpulttiset teurastuspistoolit sekä köydenheittolaitteet)
  • 9304000000 80 (0/3) : Muut aseet (esim. jousi-, ilma- tai kaasukiväärit ja -pistoolit sekä patukat), ei kuitenkaan nimikkeeseen 9307 kuuluvat
  • 9305000000 80 (5/0) : Nimikkeiden 9301-9304 tavaroiden osat ja tarvikkeet
  • 9306000000 80 (5/0) : Pommit, kranaatit, torpedot, miinat, ohjukset ja niiden kaltaiset sota-ammukset sekä niiden osat; patruunat ja muut projektiilit ja ampumatarvikkeet sekä niiden osat, myös haulit ja etupanokset
  • 9307000000 80: Miekat, sapelit, pistimet ja niiden kaltaiset aseet sekä niiden osat, tupet ja kotelot