Lanka, synteettikuitufilamenttia (muu kuin ompelulanka), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, synteettikuituainetta.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • - 5402110000 10: erikoisluja lanka, nailonia tai muuta polyamidia, myös teksturoitu
 • - - 5402110000 80: aramidia
 • - - 5402190000 80: muut
 • - 5402200000 80 (2/0) : erikoisluja lanka, polyesteriä, myös teksturoitu
 • - 5402310000 10: teksturoitu lanka
 • - - 5402310000 80: nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen lanka enintään 50 texiä
 • - - 5402320000 80: nailonia tai muuta polyamidia, yksinkertainen lanka suurempi kuin 50 texiä
 • - - 5402330000 80: polyesteriä
 • - - 5402340000 80: polypropeenia
 • - - 5402390000 80: muu
 • - 5402440000 10: muu lanka, yksinkertainen, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on enintään 50 kierrosta metrillä
 • - - 5402440000 80: elastomeerilanka
 • - - 5402450000 80 (2/0) : muut, nailonia tai muuta polyamidia
 • - - 5402460000 80: muut, polyesteriä, osittain orientoitu
 • - - 5402470000 80 (2/0) : muut, polyesteriä
 • - - 5402480000 80: muut, polypropeenista
 • - - 5402490000 80 (4/0) : muut
 • - 5402510000 10: muu lanka, yksinkertainen, kierretty, jonka kierre on suurempi kuin 50 kierrosta metrillä
 • - - 5402510000 80: nailonia tai muuta polyamidia
 • - - 5402520000 80: polyesteriä
 • - - 5402530000 80: polypropeenia
 • - - 5402590000 80: muu
 • - 5402610000 10: muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu
 • - - 5402610000 80: nailonia tai muuta polyamidia
 • - - 5402620000 80: polyesteriä
 • - - 5402630000 80: polypropeenia
 • - - 5402690000 80: muu