Lanka, muuntokuitufilamenttia (muu kuin ompelulanka), ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, myös pienempi kuin 67 desitexin monofilamenttilanka, muuntokuituainetta.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

  • - 5403100000 80: erikoisluja lanka viskoosia
  • - 5403310000 10: muu lanka, yksinkertainen
  • - - 5403310000 80 (2/0) : viskoosia, kiertämätön tai kierretty, jonka kierre on enintään 120 kierrosta metrillä
  • - - 5403320000 80 (4/0) : viskoosia, kierretty, jonka kierre on suurempi kuin 120 kierrosta metrillä
  • - - 5403330000 80 (4/0) : selluloosa-asetaattia
  • - - 5403390000 80 (2/0) : muu
  • - 5403410000 10: muu lanka, kerrattu tai kertokerrattu
  • - - 5403410000 80: viskoosia
  • - - 5403420000 80: selluloosa-asetaattia
  • - - 5403490000 80: muu