Laatat, levyt ja niiden kaltaiset tavarat, kasvikuitua, olkea, puulastua, sahanpurua tai muuta puujätettä, joka on puristettu yhteen sementin, kipsin tai muun kivennäissideaineen avulla.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

Tuote on rakennuslevy. Se on valmistettu…

Tuote on rakennuslevy. Se on valmistettu puristamalla yhteen polyeteenikankaalla vahvistettua epäorgaanista sideainetta ja puukuitua.

Luokittelun perusteet: Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt 1. ja 6. Nimikkeen 6808 teksti ja sen alanimikkeiden tekstit. Lab viite 05-05760

STT-viite:
FI201/301/05.
Voimassaoloajan alkamispäivä:
.
Voimassaoloajan päättymispäivä:
2011-12-21.

Kansalliset avainsanat: PUUSTA LEVYINÄ RAKENNUKSIIN