MUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT; PAPERILANKA JA KUDOTUT PAPERILANKAKANKAAT.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

  • 5301000000 80 (5/0) : Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
  • 5302000000 80 (2/0) : Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
  • 5303000000 80 (2/0) : Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (lukuun ottamatta pellavaa, hamppua ja ramia), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
  • 5305000000 80: Kookoskuidut, manilla (abaca tai Musa textilis Nee), rami ja muut kasvitekstiilikuidut, muualle kuulumattomat, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
  • 5306000000 80 (2/0) : Pellavalanka
  • 5307000000 80 (2/0) : Juuttilanka ja muista nimikkeen|5303|niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka
  • 5308000000 80 (3/0) : Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka
  • 5309000000 80 (6/0) : Kudotut pellavakankaat
  • 5310000000 80 (2/0) : Kudotut kankaat, juutista tai muista nimikkeen|5303|niinitekstiilikuiduista valmistetut
  • 5311000000 80 (2/0) : Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat