KATKOTUT TEKOKUIDUT.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • 5501000000 80 (5/0) : Synteettikuitufilamenttitouvi
 • 5502000000 80 (2/0) : Muuntokuitufilamenttitouvi
 • 5503000000 80 (7/0) : Synteettikatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät
 • 5504000000 80 (2/0) : Muuntokatkokuidut, karstaamattomat, kampaamattomat tai muuten kehruuta varten käsittelemättömät
 • 5505000000 80 (2/0) : Tekokuitujätteet (myös kampausjätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)
 • 5506000000 80 (5/0) : Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt
 • 5507000000 80: Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt
 • 5508000000 80 (2/0) : Ompelulanka, katkottua tekokuitua, myös vähittäismyyntimuodoissa
 • 5509000000 80 (25/0) : Lanka (muu kuin ompelulanka), synteettikatkokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
 • 5510000000 80 (6/0) : Lanka (muu kuin ompelulanka), muuntokatkokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
 • 5511000000 80 (3/0) : Lanka (muu kuin ompelulanka), katkottua tekokuitua vähittäismyyntimuodoissa
 • 5512000000 80 (9/0) : Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään 85|painoprosenttia synteettikatkokuituja
 • 5513000000 80 (15/0) : Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän kuin 85|painoprosenttia synteettikatkokuituja sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino enintään 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähemmän kuin 85|painoprosenttia synteettikatkokuituja sekoitettuna pääasiallisesti tai yksinomaan puuvillan kanssa, paino suurempi kuin 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat
 • 5516000000 80 (25/0) : Kudotut muuntokatkokuitukankaat