Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet, muut kuin posliiniset.

Български 1 Čeština 25 Dansk 9 Deutsch 1260 Ελληνικά 2 English 137 Español 11 Eesti 1 Français 180 Hrvatski 5 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 88 Polski 41 Română 1 Slovenščina 10 Svenska 13

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

Tuote on 24 cm korkea keraaminen vesipullo.…

keraamisesta aineesta; keittiöesine; koriste-esine

Tuote on 24 cm korkea keraaminen vesipullo. Purkki on lasitettua kivitavaraa, ja varustettu korkkitulpalla. Astia on tarkoitettu veden tarjoiluun.

Voimassaoloajan alkamispäivä:
.

Kansalliset avainsanat: KERAAMISESTA AINEESTA KEITTIÖESINE KORISTE-ESINE

Tuote on 12 cm korkea keraaminen kahvipurkki.…

keraamisesta aineesta; keittiöesine; koriste-esine

Tuote on 12 cm korkea keraaminen kahvipurkki. Purkki on lasitettua kivitavaraa, ja varustettu korkkitulpalla. Astia on tarkoitettu kahvin säilyttämiseen.

Voimassaoloajan alkamispäivä:
.

Kansalliset avainsanat: KERAAMISESTA AINEESTA KEITTIÖESINE KORISTE-ESINE

Tuote on 12 cm korkea keraaminen teepurkki.…

keraamisesta aineesta; keittiöesine; koriste-esine

Tuote on 12 cm korkea keraaminen teepurkki. Purkki on lasitettua kivitavaraa, ja varustettu korkkitulpalla. Astia on tarkoitettu teen säilyttämiseen.

Voimassaoloajan alkamispäivä:
.

Kansalliset avainsanat: KERAAMISESTA AINEESTA KEITTIÖESINE KORISTE-ESINE