muut / Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket), esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket ja televisiokameraputket.

  • - - - 8540890010 80: tietyn tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät
  • - - - 8540890091 10: muut
  • - - - - 8540890091 80: Putken muotoiset näytöt, jotka koostuvat, johtoja lukuun ottamatta, enintään 300 mm !x! 350 mm kokoiselle levylle asennetusta lasikotelosta. Putki sisältää yhden tai useampia peräkkäisiä merkkejä tai rivejä. Kukin merkki tai rivi koostuu fluoresoivista tai fosforisoivista osista. Nämä osat on asennettu metallialustalle, joka on päällystetty fluoresoivilla aineilla tai fosforisoivilla suoloilla, jotka muuttuvat valaiseviksi, kun niitä pommitetaan elektroneilla
  • - - - - 8540890092 80: Tyhjiöfluoresenssinäyttöputki
  • - - - - 8540890099 80: muut