Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005 tai 3006 tuotteet), joissa on terapeuttisessa tai ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa keskenään sekoitettuina kaksi tai useampia aineosia, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa olevat.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • - 3003100000 80: joissa on penisilliinejä tai niiden penisillaanihapporakenteisia johdannaisia tai streptomysiinejä tai niiden johdannaisia
 • - 3003200000 80: muut, joissa on antibiootteja
 • - 3003310000 10: muut, joissa on hormoneja tai muita nimikkeen 2937 tuotteita
 • - - 3003310000 80: joissa on insuliinia
 • - - 3003390000 80: muut
 • - 3003410000 10: muut, joissa alkaloideja tai niiden johdannaisia
 • - - 3003410000 80: joissa on efedriiniä tai sen suoloja
 • - - 3003420000 80: joissa on pseudoefedriiniä (INN) tai sen suoloja
 • - - 3003430000 80: joissa on norefedriiniä tai sen suoloja
 • - - 3003490000 80: muut
 • - 3003600000 80: muut, joissa on tämän ryhmän 2 alanimikehuomautuksessa kuvattuja malariaa ehkäiseviä tehoaineita
 • - 3003900000 80: muut