MALMIT, KUONA JA TUHKA.

 • 2601000000 80 (4/0) : Rautamalmit ja -rikasteet, myös pasutetut rautapyriitit
 • 2602000000 80: Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös rautapitoiset mangaanimalmit ja -rikasteet, joissa on mangaania vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta
 • 2603000000 80: Kuparimalmit ja -rikasteet
 • 2604000000 80: Nikkelimalmit ja -rikasteet
 • 2605000000 80: Kobolttimalmit ja -rikasteet
 • 2606000000 80: Alumiinimalmit ja -rikasteet
 • 2607000000 80: Lyijymalmit ja -rikasteet
 • 2608000000 80: Sinkkimalmit ja -rikasteet
 • 2609000000 80: Tinamalmit ja -rikasteet
 • 2610000000 80: Kromimalmit ja -rikasteet
 • 2611000000 80: Volframimalmit ja -rikasteet
 • 2612000000 80 (2/0) : Uraani- ja toriummalmit ja -rikasteet
 • 2613000000 80 (2/0) : Molybdeenimalmit ja -rikasteet
 • 2614000000 80: Titaanimalmit ja -rikasteet
 • 2615000000 80 (2/0) : Niobium-, tantaali-, vanadiini- ja zirkoniummalmit ja -rikasteet
 • 2616000000 80 (2/0) : Jalometallimalmit ja -rikasteet
 • 2617000000 80 (2/0) : Muut malmit ja rikasteet
 • 2618000000 80: Raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvä jyvästetty kuona (kuonahiekka)
 • 2619000000 80 (2/0) : Kuona (muu kuin jyvästetty kuona), hehkuhilse ja muut raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät jätteet
 • 2620000000 80 (12/0) : Kuonat, tuhka ja jätteet (muut kuin raudan tai teräksen valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja, arseenia tai niiden yhdisteitä
 • 2621000000 80 (2/0) : Muu kuona ja tuhka, myös merileväntuhka; yhdyskuntajätteen polttamisesta syntyvät tuhkat ja jätteet