MUOVIT JA MUOVITAVARAT.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • 3901000000 10: I. ALKUMUODOT
 • 3901000000 80 (5/0) : Eteenipolymeerit, alkumuodossa
 • 3902000000 80 (4/0) : Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa
 • 3903000000 80 (6/0) : Styreenipolymeerit, alkumuodossa
 • 3904000000 80 (11/0) : Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit, alkumuodossa
 • 3905000000 80 (10/0) : Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit, alkumuodossa; muut vinyylipolymeerit, alkumuodossa
 • 3906000000 80 (2/0) : Akryylipolymeerit, alkumuodossa
 • 3907000000 80 (12/0) : Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa
 • 3908000000 80 (2/0) : Polyamidit, alkumuodossa
 • 3909000000 80 (7/0) : Aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit, alkumuodossa
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikonit, alkumuodossa
 • 3911000000 80 (2/0) : Maaöljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyterpeenit, polysulfidit, polysulfonit ja muut tämän ryhmän 3|huomautuksessa tarkoitetut tuotteet, muualle kuulumattomat, alkumuodossa
 • 3912000000 80 (8/0) : Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa
 • 3913000000 80 (2/0) : Luonnonpolymeerit (esim. algiinihappo) ja muunnetut luonnonpolymeerit (esim. kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulumattomat, alkumuodossa
 • 3914000000 80: Nimikkeiden|3901-3913|polymeereihin perustuvat ioninvaihtimet, alkumuodossa
 • 3915000000 10: II. JÄTTEET, LEIKKEET JA ROMU; PUOLIVALMISTEET; MUUT TAVARAT
 • 3915000000 80 (4/0) : Muovijätteet, -leikkeet ja -romu
 • 3916000000 80 (3/0) : Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1|mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia
 • 3917000000 80 (12/0) : Putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja laipat), muovia
 • 3918000000 80 (2/0) : Muoviset lattianpäällysteet, myös itsekiinnittyvät, rullina tai laattoina; tämän ryhmän 9|huomautuksessa määritellyt muoviset seinän- ja katonpäällysteet
 • 3919000000 80 (2/0) : Itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litteät tuotteet, muovia, myös rullina
 • 3920000000 80 (24/0) : Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei kuitenkaan huokoista muovia eikä muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt
 • 3921000000 80 (7/0) : Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia
 • 3922000000 80 (3/0) : Muoviset kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat, pesualtaat, pesuistuimet, wc-altaat, -istuinrenkaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteettitavarat
 • 3923000000 80 (8/0) : Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen käytettävät muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet
 • 3924000000 80 (2/0) : Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous-, hygienia- ja toalettiesineet, muovia
 • 3925000000 80 (4/0) : Muoviset rakennustarvikkeet, muualle kuulumattomat
 • 3926000000 80 (5/0) : Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden|3901-3914|aineista valmistetut tavarat