KULJETUSVÄLINEET JA KULKUNEUVOT, MUUT KUIN RAUTATIEN TAI RAITIOTIEN LIIKKUVAAN KALUSTOON KUULUVAT, SEKÄ NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktorit, muut kuin nimikkeeseen|8709|kuuluvat
 • 8702000000 80 (5/0) : Moottoriajoneuvot vähintään 10|henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljettamiseen
 • 8703000000 80 (16/0) : Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen|8702|kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot
 • 8704000000 80 (9/0) : Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot
 • 8705000000 80 (5/0) : Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisuautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot)
 • 8706000000 80 (6/0) : Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden|8701-8705|moottoriajoneuvoja varten
 • 8707000000 80 (2/0) : Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden|8701-8705|moottoriajoneuvoja varten
 • 8708000000 80 (16/0) : Nimikkeiden|8701-8705|moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet
 • 8709000000 80 (4/0) : Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat
 • 8710000000 80: Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat
 • 8711000000 80 (7/0) : Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut
 • 8712000000 80 (2/0) : Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat
 • 8713000000 80 (2/0) : Pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvälineet, myös moottoroidut tai muuten mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivat
 • 8714000000 80 (10/0) : Nimikkeiden|8711-8713|kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet
 • 8715000000 80 (2/0) : Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden osat
 • 8716000000 80 (8/0) : Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat