NEULOKSET.

  • 6001000000 80 (9/0) : Nukkaneulokset, myös "pitkänukkaiset" neulokset ja froteeneulokset (silmukkanukkaneulokset)
  • 6002000000 80 (2/0) : Neulokset, leveys enintään 30|cm, vähintään 5|painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa sisältävät, muut kuin nimikkeeseen|6001|kuuluvat
  • 6003000000 80 (5/0) : Neulokset, leveys enintään 30|cm, muut kuin nimikkeisiin|6001|tai 6002|kuuluvat
  • 6004000000 80 (2/0) : Neulokset, leveys suurempi kuin 30|cm, vähintään 5|painoprosenttia elastomeerilankaa tai kumilankaa sisältävät, muut kuin nimikkeeseen|6001|kuuluvat
  • 6005000000 80 (17/0) : Loimineulokset (myös virkkuuneulekoneella neulotut), muut kuin nimikkeisiin|6001-6004|kuuluvat
  • 6006000000 80 (17/0) : Muut neulokset