SÄHKÖKONEET JA -LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET.

 • 8501000000 80 (17/0) : Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögeneraattoriyhdistelmät)
 • 8502000000 80 (9/0) : Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat
 • 8503000000 80 (4/0) : Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen|8501|tai 8502|koneissa
 • 8504000000 80 (13/0) : Sähkömuuntajat, staattiset sähkömuuttajat (esim. tasasuuntaajat) ja induktorit
 • 8505000000 80 (5/0) : Sähkömagneetit; kestomagneetit ja tavarat, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina; sähkömagneetti- tai kestomagneetti-istukat ja niiden kaltaiset pitimet; sähkömagneettiset kytkimet ja jarrut; sähkömagneettiset nostopäät
 • 8506000000 80 (7/0) : Galvaaniset parit ja paristot
 • 8507000000 80 (8/0) : Sähköakut sekä niihin kuuluvat erottimet, myös suorakaiteen tai neliön muotoiset
 • 8508000000 80 (5/0) : Pölynimurit
 • 8509000000 80 (3/0) : Sähkömekaaniset talouskoneet ja -laitteet, joissa on yhteenrakennettu sähkömoottori, ei kuitenkaan nimikkeen|8508|pölynimurit
 • 8510000000 80 (4/0) : Partakoneet, hiusten- tai karvanleikkuukoneet, sekä ihokarvojen poistolaitteet yhteenrakennetuin sähkömoottorein
 • 8511000000 80 (7/0) : Sähkösytytys- tai -käynnistyslaitteet, jollaisia käytetään kipinäsytytys- tai puristussytytysmoottoreissa (esim. sytytysmagneetot, laturimagneetot, sytytyskelat, sytytys- ja hehkutulpat sekä käynnistinmoottorit); generaattorit (esim. tasavirta- tai vaihtovirtageneraattorit) sekä lataus- ja takavirtareleet, jollaisia käytetään polttomoottoreiden yhteydessä
 • 8512000000 80 (5/0) : Sähköllä toimivat valaistus- tai merkinantolaitteet (muut kuin nimikkeen|8539|tavarat), sähköllä toimivat tuulilasinpyyhkimet sekä sähköllä toimivat jään- tai huurunpoistolaitteet, jollaisia käytetään polkupyörissä tai moottoriajoneuvoissa
 • 8513000000 80 (2/0) : Kannettavat sähkövalaisimet, jotka saavat virran omasta energialähteestä (esim. kuivaparistoista, akuista tai magneetoista), muut kuin nimikkeen|8512|valaistuslaitteet
 • 8514000000 80 (5/0) : Teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät sähköuunit (myös induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat); muut teollisuudessa tai laboratoriossa käytettävät induktion tai dielektrisen häviön avulla toimivat aineiden kuumentamiseen käytettävät laitteet
 • 8515000000 80 (11/0) : Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet, jotka toimivat sähköllä (myös sähköllä kuumennettavalla kaasulla), laserilla tai muulla valo- tai fotonisäteellä, ultraäänellä, elektronisuihkulla, magneettisykkeellä tai plasmakaarella, myös leikkaavat; sähkökoneet ja -laitteet metallien tai kermettien kuumaruiskutusta varten
 • 8516000000 80 (17/0) : Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä uppokuumentimet, sähköllä toimivat; huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmityslaitteet; sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten (esim. hiustenkuivaajat, kihartimet ja kiharruspihtien kuumentimet) tai käsien kuivaamista varten; sähkösilitysraudat; muut sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään kotitalouksissa; sähkökuumennusvastukset, muut kuin nimikkeeseen|8545|kuuluvat
 • 8517000000 80 (9/0) : Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät; äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät muut laitteet, myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa (kuten lähi- ja kaukoverkoissa) tapahtuvaa tietoliikennettä varten, ei kuitenkaan nimikkeen|8443, 8525, 8527|ja 8528|lähettimet ja vastaanottimet
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut; kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, ja mikrofonin ja yhden tai useamman kaiuttimen yhdistelmät; sähköllä toimivat äänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät
 • 8519000000 80 (6/0) : Äänen tallennus- tai toistolaitteet
 • 8521000000 80 (2/0) : Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin
 • 8522000000 80 (2/0) : Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan tai pääasiallisesti käytettäviksi nimikkeen|8519|tai 8521|laitteisiin
 • 8523000000 80 (11/0) : Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumattomat puolijohdemuistit, toimikortit ja muut tiedonkantajat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, myös tallenteita sisältävät, sekä matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37|ryhmän tuotteet
 • 8525000000 80 (3/0) : Yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisiokamerat, digitaalikamerat ja videokameranauhurit
 • 8526000000 80 (4/0) : Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet
 • 8527000000 80 (11/0) : Yleisradiovastaanottimet, myös jos samaan koteloon on yhdistetty äänen tallennus- tai toistolaite tai kello
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitorit ja projektorit, joissa ei ole yhteenrakennettua televisiovastaanotinta; televisiovastaanottimet, myös yhteenrakennettuin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalien tallennus- tai toistolaittein
 • 8529000000 80 (2/0) : Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden|8525-8528|laitteissa
 • 8530000000 80 (3/0) : Sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten (muut kuin nimikkeeseen|8608|kuuluvat)
 • 8531000000 80 (4/0) : Akustiset tai visuaaliset sähkömerkinantolaitteet (esim. soittokellot, sireenit, ilmaisintaulut sekä murto- tai palohälyttimet), muut kuin nimikkeeseen|8512|tai 8530|kuuluvat
 • 8532000000 80 (10/0) : Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädettävät (myös esiaseteltavat)
 • 8533000000 80 (9/0) : Sähkövastukset (myös reostaatit ja potentiometrit), muut kuin kuumennusvastukset
 • 8534000000 80 (4/0) : Painetut piirit
 • 8535000000 80 (7/0) : Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, varokkeet, ylijännitesuojat, jännitteen rajoittimet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat ja muut liittimet ja liitäntärasiat), suurempaa kuin 1|000|voltin nimellisjännitettä varten
 • 8536000000 80 (12/0) : Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja muut liittimet, liitäntärasiat), enintään 1|000|voltin nimellisjännitettä varten; liittimet valokuituja, valokuitukimppuja tai valokaapeleita varten
 • 8537000000 80 (2/0) : Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on vähintään kaksi nimikkeen|8535|tai 8536|laitetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sellaiset, joissa on 90|ryhmän kojeita tai laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet, muut kuin nimikkeen|8517|kytkentälaitteet
 • 8538000000 80 (2/0) : Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen|8535, 8536|tai 8537|laitteissa
 • 8539000000 80 (14/0) : Sähköhehkulamput tai sähköpurkauslamput ja -putket, myös umpiovalonheittimet (sealed-beam lamp units) sekä ultravioletti- tai infrapunalamput; kaarilamput; valodiodilamput (LED-lamput)
 • 8540000000 80 (15/0) : Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket), esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket ja televisiokameraputket
 • 8541000000 80 (9/0) : Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi; valodiodit (LED); asennetut pietsosähköiset kiteet
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektroniset integroidut piirit
 • 8543000000 80 (5/0) : Sähkökoneet ja -laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä, muualle tähän ryhmään kuulumattomat
 • 8544000000 80 (10/0) : Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; valokaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähköjohtimia tai jos niissä on liittimiä
 • 8545000000 80 (5/0) : Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia
 • 8546000000 80 (3/0) : Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet
 • 8547000000 80 (3/0) : Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämistarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta valmistettuja, muut kuin nimikkeen|8546|eristimet; sähköjohdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut
 • 8548000000 80 (2/0) : Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulumattomat