KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT.

 • 2701000000 80 (5/0) : Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet
 • 2702000000 80 (2/0) : Ruskohiili, myös yhteenpuristettu, ei kuitenkaan gagaatti
 • 2703000000 80: Turve (myös turvepehku), myös yhteenpuristettu
 • 2704000000 80 (3/0) : Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi, myös yhteenpuristettu; retorttihiili
 • 2705000000 80: Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt
 • 2706000000 80: Kivihiili-, ruskohiili- ja turveterva sekä muu kivennäisterva, myös vedetön tai osittain tislattu, myös ns. preparoitu terva
 • 2707000000 80 (8/0) : Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino
 • 2708000000 80 (2/0) : Piki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu
 • 2709000000 80 (2/0) : Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at
 • 2710000000 80 (7/0) : Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt
 • 2711000000 80 (9/0) : Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt
 • 2712000000 80 (3/0) : Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt
 • 2713000000 80 (5/0) : Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet
 • 2714000000 80 (2/0) : Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi
 • 2715000000 80: Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja "cut-backs")
 • 2716000000 80: Sähköenergia