keraamista ainetta olevat eristystarvikkeet.

Deutsch 10

  • - - 8547100010 80: Keraamista ainetta olevat metalloidut eristystarvikkeet, jotka sisältävät vähintään 90 painoprosenttia aluminiumoksidia, onttoina sylintereinä, joiden ulkoläpimitta on vähintään 20 mm mutta enintään 250 mm, tyhjiökatkaisimien valmistukseen tarkoitettu
  • - - 8547100090 80: muut