Valokuvauskamerat; valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput, muut kuin nimikkeen 8539 sähköpurkauslamput.

Deutsch 6

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • - 9006300000 80: kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaiseen käyttöön, ilmavalokuvaukseen tai sisäelinten lääkinnälliseen tai kirurgiseen tutkimukseen; oikeuslääketieteessä ja rikostutkimuksessa vertailevaan valokuvaukseen käytettävät kamerat
 • - 9006400000 80: pikakuvakamerat
 • - 9006510000 10: muut kamerat
 • - - 9006510000 80: yksisilmäiset peilikamerat enintään 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten
 • - - 9006520000 80: muut, pienempiä kuin 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten
 • - - 9006530000 80 (2/0) : muut, 35 mm:n levyistä rullafilmiä varten
 • - - 9006590000 80: muut
 • - 9006610000 10 (0/3) : valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput
 • - - 9006610000 80: sähköpurkauslampulla toimivat ("elektroniset") valokuvaussalamalaitteet
 • - - 9006690000 80: muut
 • - 9006910000 10: osat ja tarvikkeet
 • - - 9006910000 80: kameroiden
 • - - 9006990000 80: muut