ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET.

 • 2901000000 10: I. HIILIVEDYT JA NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET
 • 2901000000 80 (7/0) : Asykliset hiilivedyt
 • 2902000000 80 (14/0) : Sykliset hiilivedyt
 • 2903000000 80 (36/0) : Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset
 • 2904000000 80 (12/0) : Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, myös halogenoidut
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLIT JA NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET
 • 2905000000 80 (25/0) : Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2906000000 80 (8/0) : Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2907000000 10: III. FENOLIT, FENOLIALKOHOLIT JA NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenolit; fenolialkoholit
 • 2908000000 80 (7/0) : Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2909000000 10: IV. EETTERIT, ALKOHOLIPEROKSIDIT, EETTERIPEROKSIDIT, KETONIPEROKSIDIT, EPOKSIDIT, EPOKSIDIT 3-ATOMISIN RENKAIN, ASETAALIT JA PUOLIASETAALIT SEKÄ NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET
 • 2909000000 80 (12/0) : Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin renkain, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2911000000 80 (2/0) : Asetaalit ja puoliasetaalit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2912000000 10: V. ALDEHYDIFUNKTIOISET YHDISTEET
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehydit, myös muita happifunktioita sisältävät; aldehydien sykliset polymeerit; paraformaldehydi
 • 2913000000 80: Nimikkeen|2912|tuotteiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2914000000 10: VI. KETONI- JA KINONIFUNKTIOISET YHDISTEET
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketonit ja kinonit, myös muita happifunktioita sisältävät, sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2915000000 10: VII. KARBOKSYYLIHAPOT JA NIIDEN ANHYDRIDIT, HALOGENIDIT, PEROKSIDIT JA PEROKSIHAPOT SEKÄ NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET
 • 2915000000 80 (19/0) : Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2916000000 80 (14/0) : Tyydyttymättömät asykliset monokarboksyylihapot, sykliset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2917000000 80 (15/0) : Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2918000000 80 (19/0) : Muita happifunktioita sisältävät karboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2919000000 10: VIII. EPÄMETALLIEN EPÄORGAANISTEN HAPPOJEN ESTERIT JA NIIDEN SUOLAT SEKÄ NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET
 • 2919000000 80 (2/0) : Fosforihappoesterit ja niiden suolat, myös laktofosfaatit; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2920000000 80 (11/0) : Epämetallien muiden epäorgaanisten happojen esterit (ei kuitenkaan halogeenivetyjen esterit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset
 • 2921000000 10: IX. TYPPIFUNKTIOISET YHDISTEET
 • 2921000000 80 (22/0) : Amiinifunktioiset yhdisteet
 • 2922000000 80 (22/0) : Happifunktioiset aminoyhdisteet
 • 2923000000 80 (5/0) : Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; lesitiinit ja muut fosforiaminolipidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät
 • 2924000000 80 (10/0) : Karboksiamidifunktioiset yhdisteet; hiilihapon amidifunktioiset yhdisteet
 • 2925000000 80 (7/0) : Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (myös sakkariini ja sen suolat) ja imiinifunktioiset yhdisteet
 • 2926000000 80 (5/0) : Nitriilifunktioiset yhdisteet
 • 2927000000 80 (8/0) : Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet
 • 2928000000 80 (2/0) : Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset
 • 2929000000 80 (2/0) : Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet
 • 2930000000 10: X. ORGAANISET METALLI- JA EPÄMETALLIYHDISTEET, HETEROSYKLISET YHDISTEET, NUKLEIINIHAPOT JA NIIDEN SUOLAT SEKÄ SULFONAMIDIT
 • 2930000000 80 (7/0) : Orgaaniset rikkiyhdisteet
 • 2931000000 80 (13/0) : Muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja
 • 2934000000 80 (6/0) : Nukleiinihapot ja niiden suolat, myös kemiallisesti määrittelemättömät; muut heterosykliset yhdisteet
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfonamidit
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMIINIT, VITAMIINIT JA HORMONIT
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut (myös luonnon konsentraatit), näiden pääasiallisesti vitamiineina käytettävät johdannaiset sekä näiden aineiden keskinäiset seokset, myös missä tahansa liuottimessa
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormonit, prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut; niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet, mukaan lukien muunnetut polypeptidiketjut, pääasiallisesti hormoneina käytettävät
 • 2938000000 10: XII. GLYKOSIDIT JA ALKALOIDIT, LUONNOLLISET TAI SYNTEETTISESTI VALMISTETUT, SEKÄ NIIDEN SUOLAT, EETTERIT, ESTERIT JA MUUT JOHDANNAISET
 • 2938000000 80 (2/0) : Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
 • 2939000000 80 (23/0) : Alkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset
 • 2940000000 10: XIII. MUUT ORGAANISET YHDISTEET
 • 2940000000 80 (5/0) : Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi); sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokeriesterit sekä niiden suolat, ei kuitenkaan nimikkeen|2937, 2938|tai 2939|tuotteet
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiootit
 • 2942000000 80 (2/0) : Muut orgaaniset yhdisteet