Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi; valodiodit (LED); asennetut pietsosähköiset kiteet.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1351/2014 mukaisesti (EYVL L 365, s. 46), tavaroiden ja teknologian aloilla, jotka sopivat käytettäviksi; Televiestintä; Energia; Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen on kielletty:
(a) luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Krimillä tai Sevastopolissa, tai
(b) käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa.
Kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa 21. maaliskuuta 2015 saakka, jotka perustuvat ennen 20. joulukuuta 2014 tehtyihin sopimuksiin tai täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää ennen kokousta.
Kun käyttöön liittyvät Krimillä tai Sevastopolissa, kiellot eivät ole kuitenkaan voimassa, jos ei ole olemassa perusteltu syy todeta, että tuotteiden ja teknologian tai palveluja on käytettävä Krimillä tai Sevastopolissa.

  • - 8541100000 80: diodit, muut kuin valolle herkät diodit ja valodiodit (LED)
  • - 8541210000 10: transistorit, muut kuin valolle herkät transistorit
  • - - 8541210000 80: joiden tehohäviö on pienempi kuin 1 W
  • - - 8541290000 80: muut
  • - 8541300000 80: tyristorit, diakit ja triakit, muut kuin valolle herkät
  • - 8541400000 80 (2/0) : valolle herkät puolijohdekomponentit, mukaan lukien fotojännitekennot, myös jos ne on koottu moduuleiksi tai paneeleiksi; valodiodit (LED)
  • - 8541500000 80: muut puolijohdekomponentit
  • - 8541600000 80: asennetut pietsosähköiset kiteet
  • - 8541900000 80: osat