RAUTA JA TERÄS.

 • 7201000000 10: I. RAAKA-AINEET; RAKEINA TAI JAUHEENA OLEVAT TUOTTEET
 • 7201000000 80 (3/0) : Harkkorauta ja peilirauta, harkkoina, möhkäleinä tai muussa alkumuodossa
 • 7202000000 80 (19/0) : Ferroseokset
 • 7203000000 80 (2/0) : Rautamalmista suoraan pelkistämällä saadut rautapohjaiset tuotteet sekä muut huokoiset rautapohjaiset tuotteet, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa; rauta, jonka puhtaus on vähintään 99,94 painoprosenttia, säännöttöminä kappaleina, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa
 • 7204000000 80 (9/0) : Rautapohjaiset jätteet ja romu; romusta sulatetut harkot, rautaa tai terästä
 • 7205000000 80 (4/0) : Rakeet ja jauheet, harkkorautaa, peilirautaa, rautaa tai terästä
 • 7206000000 10: II. RAUTA JA SEOSTAMATON TERÄS
 • 7206000000 80 (2/0) : Rauta ja seostamaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa (ei kuitenkaan nimikkeen 7203 rauta)
 • 7207000000 80 (5/0) : Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7208000000 80 (17/0) : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat
 • 7209000000 80 (11/0) : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat
 • 7210000000 80 (14/0) : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut
 • 7211000000 80 (8/0) : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat
 • 7212000000 80 (6/0) : Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut
 • 7213000000 80 (5/0) : Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7214000000 80 (6/0) : Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty
 • 7215000000 80 (3/0) : Muut tangot, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7216000000 80 (16/0) : Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7217000000 80 (4/0) : Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä
 • 7218000000 10: III. RUOSTUMATON TERÄS
 • 7218000000 80 (4/0) : Ruostumaton teräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, ruostumatonta terästä
 • 7219000000 80 (17/0) : Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm
 • 7220000000 80 (5/0) : Levyvalmisteet ruostumatonta terästä, leveys pienempi kuin 600 mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, ruostumatonta terästä
 • 7222000000 80 (6/0) : Muut tangot, ruostumatonta terästä; profiilit, ruostumatonta terästä
 • 7223000000 80 (6/0) : Lanka, ruostumatonta terästä
 • 7224000000 10: IV. MUU SEOSTERÄS; ONTOT PORATANGOT SEOSTERÄSTÄ TAI SEOSTAMATONTA TERÄSTÄ
 • 7224000000 80 (2/0) : Muu seosteräs, valanteina tai muussa alkumuodossa; välituotteet, muuta seosterästä
 • 7225000000 80 (10/0) : Levyvalmisteet, muuta seosterästä, leveys vähintään 600 mm
 • 7226000000 80 (8/0) : Levyvalmisteet muuta seosterästä, leveys pienempi kuin 600 mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, muuta seosterästä
 • 7228000000 80 (8/0) : Muut tangot, muuta seosterästä; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä
 • 7229000000 80 (2/0) : Lanka, muuta seosterästä