Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä uppokuumentimet, sähköllä toimivat; huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmityslaitteet; sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä varten (esim. hiustenkuivaajat, kihartimet ja kiharruspihtien kuumentimet) tai käsien kuivaamista varten; sähkösilitysraudat; muut sähkölämpölaitteet, jollaisia käytetään kotitalouksissa; sähkökuumennusvastukset, muut kuin nimikkeeseen 8545 kuuluvat.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

 • - 8516100000 80 (2/0) : vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat sekä uppokuumentimet, sähköllä toimivat
 • - 8516210000 10: huoneiden tai vastaavien tilojen sähkölämmityslaitteet sekä maan sähkölämmityslaitteet
 • - - 8516210000 80: varaavat lämmittimet
 • - - 8516290000 80 (5/0) : muut
 • - 8516310000 10: sähkölämpölaitteet hiustenkäsittelyä tai käsien kuivaamista varten
 • - - 8516310000 80: hiustenkuivaajat
 • - - 8516320000 80: muut hiustenkäsittelylaitteet
 • - - 8516330000 80: käsienkuivaamislaitteet
 • - 8516400000 80: sähkösilitysraudat
 • - 8516500000 80 (2/0) : mikroaaltouunit
 • - 8516600000 80 (5/0) : muut uunit; liedet, keittolevyt, kuumennusrenkaat, grillit ja paahtimet (muut kuin leivänpaahtimet)
 • - 8516710000 10: muut sähkölämpölaitteet
 • - - 8516710000 80: kahvin- tai teenkeittimet
 • - - 8516720000 80: leivänpaahtimet
 • - - 8516790000 80 (2/0) : muut
 • - 8516800000 80 (2/0) : sähkökuumennusvastukset
 • - 8516900000 80 (7/0) : osat