Muut sisustustavarat, ei kuitenkaan nimikkeeseen 9404 kuuluvat.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

  • - 6304110000 10: päiväpeitteet
  • - - 6304110000 80: neulosta
  • - - 6304190000 80 (3/0) : muut
  • - 6304200000 80: tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa määritellyt hyönteisverkot
  • - 6304910000 10: muut
  • - - 6304910000 80: neulosta
  • - - 6304920000 80 (2/0) : muuta kuin neulosta, puuvillaa
  • - - 6304930000 80 (2/0) : muuta kuin neulosta, synteettikuitua
  • - - 6304990000 80 (6/0) : muuta kuin neulosta, muuta tekstiiliainetta