Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket), esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket ja televisiokameraputket.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1351/2014 mukaisesti (EYVL L 365, s. 46), tavaroiden ja teknologian aloilla, jotka sopivat käytettäviksi; Televiestintä; Energia; Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen on kielletty:
(a) luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle Krimillä tai Sevastopolissa, tai
(b) käytettäväksi Krimillä tai Sevastopolissa.
Kiellot eivät rajoita sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa 21. maaliskuuta 2015 saakka, jotka perustuvat ennen 20. joulukuuta 2014 tehtyihin sopimuksiin tai täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoa, edellyttäen, että toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta vähintään viisi työpäivää ennen kokousta.
Kun käyttöön liittyvät Krimillä tai Sevastopolissa, kiellot eivät ole kuitenkaan voimassa, jos ei ole olemassa perusteltu syy todeta, että tuotteiden ja teknologian tai palveluja on käytettävä Krimillä tai Sevastopolissa.

 • - 8540110000 10: televisiovastaanottimien katodisädekuvaputket, myös videomonitorien katodisädeputket
 • - - 8540110000 80 (2/0) : värinäyttöiset
 • - - 8540120000 80 (2/0) : yksivärinäyttöiset
 • - 8540200000 80 (2/0) : televisiokameraputket; kuvanmuuttoputket ja kuvanvahvistinputket; muut valokatodiputket
 • - 8540400000 80 (2/0) : tieto-/grafiikkanäyttöputket, yksiväriset; tieto-/grafiikkanäyttöputket, värilliset, joiden fosforipisteiden välinen etäisyys näytöllä on pienempi kuin 0,4 mm
 • - 8540600000 80 (2/0) : muut katodisädeputket
 • - 8540710000 10: mikroaaltoputket (esim. magnetronit, klystronit, kulkuaaltoputket ja karsinotronit), ei kuitenkaan hilaohjatut putket
 • - - 8540710000 80 (3/0) : magnetronit
 • - - 8540790000 80 (2/0) : muut
 • - 8540810000 10: muut putket
 • - - 8540810000 80 (2/0) : vastaanottoputket ja vahvistinputket
 • - - 8540890000 80 (5/0) : muut
 • - 8540910000 10: osat
 • - - 8540910000 80 (2/0) : katodisädeputkien
 • - - 8540990000 80 (2/0) : muut