Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä immunologiset tuotteet, myös modifioidut tai bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet.

* Neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2014 (EUVL L 183, s. 9) mukaisesti on kiellettyä tuoda Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevia tavaroita Euroopan unioniin.
Kieltoa ei sovelleta seuraavien osalta:
a) ennen 25 päivää kesäkuuta 2014 tehtyjen kauppasopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöönpanoa varten tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpano 26 päivään syyskuuta 2014 asti, edellyttäen että luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisö tai elin, jotka haluavat täyttää kyseisen sopimuksen, ovat ilmoittaneet toiminnasta tai liiketoimesta sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 työpäivää etukäteen;
b) Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tavarat, jotka on asetettu Ukrainan viranomaisten tutkittavaksi ja joiden osalta etuuskohtelualkuperän myöntämistä koskevien edellytysten täyttyminen on tarkastettu ja joista on annettu alkuperätodistus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 mukaisesti tai EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti.

  • - 3002110000 10 (0/1) : antiseerumit ja muut verifraktiot sekä immunologiset tuotteet, myös modifioidut tai bioteknisellä menetelmällä saadut
  • - - 3002110000 80: malarian diagnoosissa käytettävät testisarjat
  • - - 3002120000 80: antiseerumit ja muut verifraktiot
  • - - 3002130000 80: immunologiset tuotteet, sekoittamattomat, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat
  • - - 3002140000 80: immunologiset tuotteet, sekoitetut, muut kuin annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat
  • - - 3002150000 80: immunologiset tuotteet, annostetut tai vähittäismyyntimuodoissa ja -pakkauksissa olevat
  • - - 3002190000 80: muut
  • - 3002200000 80: rokotteet ihmisiä varten
  • - 3002300000 80: rokotteet eläimiä varten
  • - 3002900000 80 (4/0) : muut