TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET.

  • 2401000000 80 (3/0) : Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet
  • 2402000000 80 (3/0) : Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet
  • 2403000000 80 (6/0) : Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; "homogenoitu" tai "rekonstruoitu" tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit