à grains ronds / Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé.