Štavljene ili "crust" kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, neivisno jesu li cijepane ili ne, ali ne dalje obrađene.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • - 4106210000 10: kozje ili jareće
  • - - 4106210000 80: u vlažnom stanju (uključujući wetblue)
  • - - 4106220000 80 (2/0) : u suhom stanju (crust)
  • - 4106310000 10: svinjske
  • - - 4106310000 80 (2/0) : u vlažnom stanju (uključujući wetblue)
  • - - 4106320000 80: u suhom stanju (crust)
  • - 4106400000 80 (2/0) : od gmazova
  • - 4106910000 10: ostale
  • - - 4106910000 80: u vlažnom stanju (uključujući wetblue)
  • - - 4106920000 80: u suhom stanju (crust)