Željeznički ili tramvajski teretni vagoni, nesamokretni.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

* Sukladno Uredbi Vijeća (EU) br.1315/2014, izvoz robe I tehnologija prikladnih za uporabu u sektorima transporta, telekomunikacija, energetike, traženja, eksploatacije i proizvodnje nafte, plina i mineralnih resursa je zabranjena;
a) bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu na Krimu ili u Sevastopolju,
b) za uporabu na Krimu ili u Sevastoplju
Zabranama se ne dovodi u pitanje izvršavanje do 21. ožujka 2015. obaveza koje proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 20. prosinca 2014., ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.
Zabrane se ne primjenjuju kada ne postoje opravdani razlozi za utvrđenje da roba i tehnologija ili usluge trebaju biti upotrebljeni na Krimu ili u Sevastopolju.

  • - 8606100000 80: vagoni cisterne i slični
  • - 8606300000 80: samoistovarni vagoni, osim onih iz podbroja 8606 10
  • - 8606910000 10: ostali
  • - - 8606910000 80 (2/0) : s krovom i zatvoreni
  • - - 8606920000 80: otvoreni, s čvrstim stranicama visine veće od 60 cm
  • - - 8606990000 80: ostali