ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA.

 • 7601000000 80 (2/0) : Aluminij u sirovim oblicima
 • 7602000000 80 (4/0) : Otpaci i lomljevina, od aluminija
 • 7603000000 80 (2/0) : Prah i ljuskice, od aluminija
 • 7604000000 80 (4/0) : Šipke i profili, od aluminija
 • 7605000000 80 (6/0) : Žica od aluminija
 • 7606000000 80 (6/0) : Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20 mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm
 • 7608000000 80 (2/0) : Cijevi od aluminija
 • 7609000000 80 (3/0) : Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)
 • 7610000000 80 (2/0) : Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, ograde, potporni stupovi i stupovi), od aluminija; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, od aluminija, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama
 • 7611000000 80: Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7612000000 80 (2/0) : Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7613000000 80 (3/0) : Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove
 • 7614000000 80 (2/0) : Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani
 • 7615000000 80 (2/0) : Stolni, kuhinjski i drugi proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi, od aluminija; spužve i jastučići za ribanje i poliranje posuđa, rukavice i slično, od aluminija; sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od aluminija
 • 7616000000 80 (4/0) : Ostali proizvodi od aluminija