ALUMINIJ I PROIZVODI OD ALUMINIJA.

 • 7601000000 80 (2/0) : Aluminij u sirovim oblicima
 • 7602000000 80 (4/0) : Otpaci i lomljevina, od aluminija
 • 7603000000 80 (2/0) : Prah i ljuskice, od aluminija
 • 7604000000 80 (4/0) : Šipke i profili, od aluminija
 • 7605000000 80 (6/0) : Žica od aluminija
 • 7606000000 80 (6/0) : Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine veće od 0,20|mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20|mm
 • 7608000000 80 (2/0) : Cijevi od aluminija
 • 7609000000 80 (3/0) : Pribor za cijevi od aluminija (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci)
 • 7610000000 80 (2/0) : Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja|9406) i dijelovi konstrukcija (mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, ograde, potporni stupovi i stupovi), od aluminija; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, od aluminija, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama
 • 7611000000 80: Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), obujma većeg od 300|l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7612000000 80 (2/0) : Bačve, burad, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute ili sklopive cjevaste spremnike), za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma ne većeg od 300|l, neovisno jesu li obloženi ili su toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7613000000 80 (3/0) : Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove
 • 7614000000 80 (2/0) : Žica u strukovima, užad, pletene trake i slično, od aluminija, električno neizolirani
 • 7615000000 80 (2/0) : Stolni, kuhinjski i drugi proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi, od aluminija; spužve i jastučići za ribanje i poliranje posuđa, rukavice i slično, od aluminija; sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od aluminija
 • 7616000000 80 (4/0) : Ostali proizvodi od aluminija