Strojevi, aparati i uređaji (osim strojeva iz tarifnih brojeva 8456 do 8465) za pripravu ili izradu ploča, valjaka ili ostalih tiskarskih formi; ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripravljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani).

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

* Sukladno Uredbi Vijeća (EU) br.1315/2014, izvoz robe I tehnologija prikladnih za uporabu u sektorima transporta, telekomunikacija, energetike, traženja, eksploatacije i proizvodnje nafte, plina i mineralnih resursa je zabranjena;
a) bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu na Krimu ili u Sevastopolju,
b) za uporabu na Krimu ili u Sevastoplju
Zabranama se ne dovodi u pitanje izvršavanje do 21. ožujka 2015. obaveza koje proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 20. prosinca 2014., ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.
Zabrane se ne primjenjuju kada ne postoje opravdani razlozi za utvrđenje da roba i tehnologija ili usluge trebaju biti upotrebljeni na Krimu ili u Sevastopolju.

  • - 8442300000 80: strojevi, aparati i uređaji
  • - 8442400000 80: dijelovi prethodno navedenih strojeva, aparata ili uređaja
  • - 8442500000 80: ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripremljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani)