CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR ILI KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI.

  • 4701000000 80 (2/0) : Mehanička drvna celuloza (drvenjača)
  • 4702000000 80: Kemijska drvna celuloza, topive kvalitete
  • 4703000000 80 (6/0) : Kemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim one topive kvalitete
  • 4704000000 80 (6/0) : Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topljive
  • 4705000000 80: Drvna celuloza dobivena kombinacijom mehaničkih i kemijskih postupaka
  • 4706000000 80 (7/0) : Celuloza od vlakana dobivenih ponovnom preradom (otpadaka i ostataka) papira ili kartona ili od drugih vlaknastih celuloznih materijala
  • 4707000000 80 (4/0) : Papir ili karton (otpaci i ostaci), namijenjeni ponovnoj preradi