CELULOZA OD DRVA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR ILI KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI.