ostali hidraulični cementi / Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, neovisno jesu li obojene ili u obliku klinkera ili ne.

Cement koji se sastoji od 45-64% portlandskog…

Cement koji se sastoji od 45-64% portlandskog cementnog klinkera, 36-55% kalcijskog letećeg pepela i do 5 % prirodnog gipsa. Cement je namijenjen za pripremu betona i morta za građevinske radove. Isporučuje se u rasutom stanju ili u vrećama mase 20, 25, 40 i 50 kg.

Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: U PRAHU MJEŠAVINE HIDRAULIČKI CEMENTI

Cement koji se sastoji od 65-79% portlandskog…

Cement koji se sastoji od 65-79% portlandskog cementnog klinkera, 21-35% kalcijskog letećeg pepela i do 5 % prirodnog gipsa. Cement je namijenjen za pripremu betona i morta za građevinske radove. Isporučuje se u rasutom stanju ili u vrećama mase 20, 25, 40 i 50 kg.

Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: U PRAHU MJEŠAVINE HIDRAULIČKI CEMENTI