VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH VOZILA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 8701000000 80 (9/0) : Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača
 • 8703000000 80 (16/0) : Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja|8702), uključujući motorna vozila tipa "karavan", "kombi" i trkaće automobile
 • 8704000000 80 (9/0) : Motorna vozila za prijevoz robe
 • 8705000000 80 (5/0) : Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice)
 • 8706000000 80 (6/0) : Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tarifnih brojeva|8701|do 8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Karoserije (uključujući i kabine), za motorna vozila iz tarifnih brojeva|8701|do 8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva|8701|do 8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Radna kolica, samokretna, neopremljena uređajem za dizanje ili rukovanje, koje se rabi u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila vrsta koje se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi prethodno navedenih vozila
 • 8710000000 80: Tenkovi i ostala oklopna borbena motorna vozila, neovisno jesu li opremljena naoružanjem ili ne, i njihovi dijelovi
 • 8711000000 80 (7/0) : Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice
 • 8712000000 80 (2/0) : Bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona
 • 8713000000 80 (2/0) : Kolica za invalidne osobe, neovisno imaju li motorni ili drukčiji mehanički pogon ili ne
 • 8714000000 80 (10/0) : Dijelovi i pribor vozila iz tarifnih brojeva|8711|do 8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Dječja kolica i njihovi dijelovi
 • 8716000000 80 (8/0) : Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, bez vlastitog pogona; njihovi dijelovi