PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC.

 • 7101000000 10: POTPOGLAVLJE|I - PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI I DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI
 • 7101000000 80 (4/0) : Biseri, prirodni ili kultivirani, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; biseri, prirodni ili kultivirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta
 • 7102000000 80 (7/0) : Dijamanti, neovisno jesu li obrađeni ili ne, ali nemontirani niti umetnuti
 • 7103000000 80 (4/0) : Dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; nesortirani dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, privremeno nanizani radi lakšeg transporta
 • 7104000000 80 (3/0) : Sintetički ili rekonstituirani dragulji ili poludragulji, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; nesortirani sintetički ili rekonstituirani dragulji ili poludragulji, privremeno nanizani radi lakšeg transporta
 • 7105000000 80 (2/0) : Prašina i prah od prirodnih ili sintetičkih dragulja ili poludragulja
 • 7106000000 10: POTPOGLAVLJE|II - PLEMENITE KOVINE I KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA
 • 7106000000 80 (4/0) : Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha
 • 7107000000 80: Obične kovine platirane srebrom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene
 • 7108000000 80 (5/0) : Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha
 • 7109000000 80: Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene
 • 7110000000 80 (12/0) : Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili u praha
 • 7111000000 80: Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene
 • 7112000000 80 (5/0) : Otpaci i lomljevina od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama; ostali otpaci i lomljevina, što sadrže plemenite kovine ili spojeve plemenitih kovina, vrsta koje se rabi prvenstveno za ponovno dobivanje plemenitih kovina
 • 7113000000 10: POTPOGLAVLJE|III - DRAGULJARSKI, ZLATARSKI, FILIGRANSKI I OSTALI PROIZVODI
 • 7113000000 80 (4/0) : Draguljarski proizvodi i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama
 • 7114000000 80 (4/0) : Proizvodi zlatarstva ili filigranstva i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama
 • 7115000000 80 (2/0) : Ostali proizvodi od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama
 • 7116000000 80 (2/0) : Proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstituiranih)
 • 7117000000 80 (4/0) : Imitacije draguljarskih proizvoda
 • 7118000000 80 (2/0) : Kovani novac