PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA.

 • 6801000000 80: Kocke, rubnjaci i ploče za popločavanje, od prirodnog kamena (osim od škriljevca)
 • 6802000000 80 (10/0) : Obrađeni kamen za spomenike ili građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njega, osim robe iz tarifnog broja 6801; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca), neovisno jesu li na podlozi ili ne; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca)
 • 6803000000 80 (2/0) : Obrađeni škriljevac i proizvodi od škriljevaca ili od aglomeriranog škriljevca
 • 6804000000 80 (6/0) : Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za mljevenje, brušenje, oštrenje, poliranje, ravnanje ili rezanje, brusovi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi dijelovi, od prirodnoga kamena, od aglomeriranih prirodnih ili umjetnih abrazivnih materijala ili od keramike, sa ili bez dijelova od drugih materijala
 • 6805000000 80 (3/0) : Prirodni ili umjetni abrazivni materijali u prahu ili zrnima, na podlozi od tekstilnog materijala, papira, kartona ili drugih materijala, neovisno jesu li izrezani u oblike, prošiveni ili drukčije završeni ili ne
 • 6806000000 80 (3/0) : Vuna od troske, kamena vuna i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni materijali; smjese i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim onih iz tarifnog broja 6811 ili 6812 ili iz poglavlja 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Proizvodi od asfalta ili od sličnih materijala (na primjer, od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena)
 • 6808000000 80: Ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih vlakana, slame, strugotine, iverja, piljevine ili drugih otpadaka od drva, aglomerirane cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivima
 • 6809000000 80 (4/0) : Proizvodi od sadre ili od smjese na osnovi sadre
 • 6810000000 80 (6/0) : Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne
 • 6811000000 80 (5/0) : Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima ili slično
 • 6812000000 80 (6/0) : Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta (na primjer, konac, tkanine, odjeća, pokrivala za glavu, obuća, brtve), neovisno jesu li ojačani ili ne, osim proizvoda iz tarifnog broja 6811 ili 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Tarni materijali i proizvodi od njih (na primjer, ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podloške, obloge), nemontirani, za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, neovisno jesu li kombinirani s tekstilnim ili drugim materijalima ili ne
 • 6814000000 80 (2/0) : Obrađeni tinjac i proizvodi od tinjca, uključujući aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, neovisno jesu li na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala ili ne
 • 6815000000 80 (5/0) : Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljikova vlakna, proizvode od ugljikovih vlakana i proizvode od treseta), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu