KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 4001000000 80 (6/0) : Prirodni kaučuk, balata, gutaperka (gutta-percha), gvajala (guayule), čikl (chicle) i slične prirodne gume, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama
 • 4002000000 80 (19/0) : Sintetički kaučuk i faktis dobiven iz ulja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama; smjese bilo kojeg proizvoda iz tarifnog broja|4001|s bilo kojim proizvodom iz ovoga tarifnog broja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama
 • 4003000000 80 (0/1) : Regenerirani kaučuk u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama
 • 4004000000 80: Otpaci, odresci i lomljevina, od kaučuka (osim tvrde gume) te prah i granule dobiveni od tih proizvoda
 • 4005000000 80 (5/0) : Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama
 • 4006000000 80 (2/0) : Ostali oblici (na primjer, šipke, cijevi i profili) te gotovi proizvodi (na primjer, diskovi i prstenovi), od nevulkaniziranog kaučuka
 • 4007000000 80 (2/0) : Niti i kord od vulkaniziranog kaučuka (gume)
 • 4008000000 80 (6/0) : Ploče, listovi, vrpce, šipke i profilni oblici, od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume
 • 4009000000 80 (12/0) : Cijevi i crijeva, od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume, sa ili bez pribora (na primjer, spojnice, koljena, prirubnice)
 • 4010000000 80 (12/0) : Transportne trake i pogonsko remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume)
 • 4011000000 80 (8/0) : Nove pneumatske gume
 • 4012000000 80 (7/0) : Protektirane ili rabljene pneumatske gume; pune gume ili gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici, od gume
 • 4013000000 80 (3/0) : Unutarnje gume (zračnice)
 • 4014000000 80 (2/0) : Higijenski ili farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume, sa ili bez pribora od tvrde gume
 • 4015000000 80 (4/0) : Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice s prstima, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju), za sve namjene, od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume
 • 4016000000 80 (8/0) : Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume
 • 4017000000 80: Tvrda guma (na primjer, ebonit) u svim oblicima, uključujući otpatke i lomljevinu; proizvodi od tvrde gume