POKUĆSTVO; OPREMA ZA KREVETE, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; SVJETILJKE I OSTALA RASVJETNA TIJELA, NESPOMENUTA NITI UKLJUČENA NA DRUGOM MJESTU; OSVIJETLJENI ZNAKOVI, OSVIJETLJENE NATPISNE PLOČICE I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE.

  • 9401000000 80 (16/0) : Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), neovisno može li ih se pretvoriti u ležajeve ili ne, i njihovi dijelovi
  • 9402000000 80 (2/0) : Pokućstvo namijenjeno uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu i veterini (npr. operacijski stolovi, stolovi za preglede, bolnički kreveti s mehaničkim uređajima, zubarski stolci); brijački stolici i slični stolci s mehanizmima za okretanje te za naginjanje i dizanje; dijelovi prethodno navedenih proizvoda
  • 9403000000 80 (12/0) : Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi
  • 9404000000 80 (6/0) : Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (na primjer, madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići) s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, neovisno jesu li presvučeni ili ne
  • 9405000000 80 (10/0) : Svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, uključujući reflektore, i njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, opremljeni stalnim izvorom svjetlosti, i njihovi dijelovi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
  • 9406000000 80 (2/0) : Montažne zgrade