PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 3901000000 10: POTPOGLAVLJE|I - PRIMARNI OBLICI
 • 3901000000 80 (5/0) : Polimeri etilena, u primarnim oblicima
 • 3902000000 80 (4/0) : Polimeri propilena ili drugih olefina, u primarnim oblicima
 • 3903000000 80 (6/0) : Polimeri stirena, u primarnim oblicima
 • 3904000000 80 (11/0) : Polimeri vinil klorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima
 • 3905000000 80 (10/0) : Polimeri vinil acetata ili drugih vinil estera, u primarnim oblicima; ostali polimeri vinila u primarnim oblicima
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrilni polimeri u primarnim oblicima
 • 3907000000 80 (12/0) : Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i ostali poliesteri, u primarnim oblicima
 • 3908000000 80 (2/0) : Poliamidi u primarnim oblicima
 • 3909000000 80 (7/0) : Amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikoni u primarnim oblicima
 • 3911000000 80 (2/0) : Naftne smole, kumaron-indenske smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni i drugi proizvodi navedeni u napomeni|3|uz ovo poglavlje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima
 • 3912000000 80 (8/0) : Celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima
 • 3913000000 80 (2/0) : Prirodni polimeri (na primjer, alginska kiselina) i modificirani prirodni polimeri (na primjer, skrućene bjelančevine, kemijski derivati prirodnog kaučuka), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima
 • 3914000000 80: Ionski izmjenjivači na osnovi polimera iz tarifnih brojeva|3901|do 3913, u primarnim oblicima
 • 3915000000 10: POTPOGLAVLJE II - OTPACI, ODRESCI I LOMLJEVINA; POLUPROIZVODI; GOTOVI PROIZVODI
 • 3915000000 80 (4/0) : Otpaci, odresci i lomljevina, od plastičnih masa
 • 3916000000 80 (3/0) : Monofilamenti s bilo kojom dimenzijom poprečnog presjeka većom od 1|mm, šipke, štapovi i profilni oblici, neovisno jesu li površinski obrađeni ili ne, ali drukčije neobrađeni, od plastičnih masa
 • 3917000000 80 (12/0) : Cijevi, crijeva i pribor za njih (na primjer, spojnice, koljena, prirubnice), od plastičnih masa
 • 3918000000 80 (2/0) : Podne obloge od plastičnih masa, neovisno jesu li samoljepljive ili ne, u svicima ili u obliku ploča; zidne ili stropne tapete, definirane u napomeni|9|uz ovo poglavlje
 • 3919000000 80 (2/0) : Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični ravni oblici, od plastičnih masa, neovisno jesu li u svicima ili ne
 • 3920000000 80 (24/0) : Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, necelularne strukture te neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima
 • 3921000000 80 (7/0) : Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa
 • 3922000000 80 (3/0) : Kade, tuš-kade, sudoperi, umivaonici, bidei, zahodske školjke, sjedala i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastičnih masa
 • 3923000000 80 (8/0) : Proizvodi za prijevoz ili pakiranje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa
 • 3924000000 80 (2/0) : Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa
 • 3925000000 80 (4/0) : Građevinski proizvodi od plastičnih masa, nespomenuti ili uključeni na drugom mjestu
 • 3926000000 80 (5/0) : Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva|3901|do 3914