PROIZVODI OD MESA, RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA ILI DRUGIH VODENIH BESKRALJEŠNJAKA.

  • 1601000000 80 (4/0) : Kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda
  • 1602000000 80 (12/0) : Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
  • 1603000000 80 (2/0) : Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili od drugih vodenih beskralježnjaka
  • 1604000000 80 (14/0) : Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja
  • 1605000000 80 (21/0) : Rakovi, mekušci i drugi vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani