OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala i ostali optički elementi, od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih staklenih elemenata
 • 9002000000 80 (5/0) : Leće, prizme, zrcala i drugi optički elementi, od bilo kojeg materijala, montirani, koji predstavljaju dijelove ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih elemenata od stakla
 • 9003000000 80 (4/0) : Okviri za naočale ili slične proizvode i njihovi dijelovi
 • 9004000000 80 (2/0) : Naočale i slični proizvodi, korekcijski, zaštitni i ostali
 • 9005000000 80 (3/0) : Dalekozori s dva objektiva, dalekozori s jednim objektivom, ostali optički teleskopi te njihova postolja; ostali astronomski instrumenti i njihova postolja, osim instrumenta za radioastronomiju
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotografski aparati (osim kinematografskih); fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice, osim žarulja s izbijanjem iz tarifnog broja 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinematografske kamere i projektori, neovisno imaju li ugrađen aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili ne
 • 9008000000 80 (2/0) : Projektori slika, osim kinematografskih; fotografski aparati (osim kinematografskih) za povećavanje i smanjivanje
 • 9010000000 80 (4/0) : Aparati i oprema za fotografske (uključujući kinematografske) laboratorije, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; negatoskopi; projekcijski zasloni
 • 9011000000 80 (4/0) : Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju ili mikroprojekciju
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskopi, osim optičkih mikroskopa; difrakcijski aparati
 • 9013000000 80 (4/0) : Uređaji s tekućim kristalima koji ne predstavljaju proizvode pobliže navedene u drugim tarifnim brojevima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji i instrumenti, nespomenuti niti uključeni na drugim mjestima u ovom poglavlju
 • 9014000000 80 (4/0) : Kompasi; ostali navigacijski instrumenti i aparati
 • 9015000000 80 (6/0) : Geodetski (uključujući fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti ili aparati, osim kompasa; daljinomjeri
 • 9016000000 80 (2/0) : Vage osjetljivosti 5 cg ili bolje, s ili bez utega
 • 9017000000 80 (5/0) : Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (na primjer, aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, setovi pribora za crtanje, logaritamska računala, kalkulatori u obliku diska); instrumenti za mjerenje dužine, namijenjeni za uporabu u ruci (na primjer, mjerne šipke i trake, mikrometarska mjerila, pomična mjerila), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju
 • 9018000000 80 (16/0) : Instrumenti i aparati namijenjeni za uporabu u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini, uključujući scintigrafske druge elektromedicinske aparate i instrumente za ispitivanje vida
 • 9019000000 80 (2/0) : Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka ispitivanja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, umjetno disanje i ostali terapijski dišni aparati
 • 9020000000 80 (4/0) : Ostali dišni aparati i plinske maske, osim zaštitnih maski koje nemaju mehaničkih dijelova niti izmjenjive filtre
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopedska pomagala, uključujući štake, kirurške pojaseve i podveze; šine i druga pomagala za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati za poboljšanje sluha i drugi aparati koje se nosi ili ugrađuje u tijelo kako bi nadoknadili nedostatak ili invalidnost
 • 9022000000 80 (10/0) : Rendgenski aparati i aparati na osnovi alfa-, beta- ili gama-zračenja, neovisno jesu li namijenjeni uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini ili ne, uključujući aparate za radiografiju ili radioterapiju, rendgenske cijevi i ostali generatori rendgenskih zraka, generatori visokog napona, upravljačke ploče i stolovi, zasloni te stolovi, stolice i slično, namijenjeni pregledu ili liječenju
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrumenti, aparati i modeli, konstruirani za demonstracijske svrhe (na primjer, u obrazovanju ili na izložbama), neprikladni za druge namjene
 • 9024000000 80 (3/0) : Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (na primjer, kovina, drva, tekstila, papira, plastične mase)
 • 9025000000 80 (5/0) : Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s ili bez mogućnosti registriranja te bilo koja kombinacija tih instrumenata
 • 9026000000 80 (4/0) : Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (na primjer, mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, mjerači količine topline), osim instrumenata i aparata iz tarifnog broja 9014, 9015, 9028 ili 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Instrumenti i aparati za fizikalne ili kemijske analize (na primjer, polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, površinske napetosti ili slično; instrumenti i aparati mjerenje ili kontrolu toplinskih, zvučnih ili svjetlostnih veličina (uključujući svjetlomjere); mikrotomi
 • 9028000000 80 (4/0) : Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili električna energije, uključujući mjerila za njihovo baždarenje
 • 9029000000 80 (3/0) : Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; mjerači brzine i tahometri, osim onih iz tarifnog broja 9014 ili 9015; stroboskopi
 • 9030000000 80 (13/0) : Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu električnih veličina, osim mjerila iz tarifnog broja 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgenskih, svemirskih ili drugih ionizirajućih zračenja
 • 9031000000 80 (7/0) : Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; profil projektori
 • 9032000000 80 (6/0) : Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje
 • 9033000000 80 (2/0) : Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90