ŽELJEZNIČKE ILI TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, VAGONI I NJIHOVI DIJELOVI; ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI KOLOSIJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR TE NJIHOVI DIJELOVI; MEHANIČKA (UKLJUČUJUĆI ELEKTROMEHANIČKA) PROMETNA SIGNALNA OPREMA SVIH VRSTA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 8601000000 80 (2/0) : Željezničke lokomotive napajane iz električne mreže ili električnih akumulatora
  • 8602000000 80 (2/0) : Ostale željezničke lokomotive; tenderi lokomotiva
  • 8603000000 80 (2/0) : Samokretna željeznička ili tramvajska putnička i teretna kola, osim onih iz tarifnog broja|8604
  • 8604000000 80: Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje ili servisiranje, neovisno jesu li samokretna ili ne (na primjer, vozila-radionice, dizalična vozila, vozila za nabijanje šljunka ili tucanika, ravnanje tračnica i testiranje te pružna nadzorna vozila)
  • 8605000000 80: Željeznički ili tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i drugi željeznički ili tramvajski vagoni za posebne namjene, nesamokretni (osim onih iz tarifnog broja|8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Željeznički ili tramvajski teretni vagoni, nesamokretni
  • 8607000000 80 (11/0) : Dijelovi željezničkih ili tramvajskih lokomotiva ili vagona
  • 8608000000 80: Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi
  • 8609000000 80 (2/0) : Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina), posebno konstruirani i opremljeni za jedan ili više vrsta transporta