ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA TE NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR.

 • 8501000000 80 (17/0) : Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)
 • 8502000000 80 (9/0) : Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)
 • 8503000000 80 (4/0) : Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8501 ili 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači) i indukcijske zavojnice
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagneti; trajni magneti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja; stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili trajnih magneta; elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje
 • 8506000000 80 (7/0) : Primarne ćelije i primarne baterije
 • 8507000000 80 (8/0) : Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, neovisno jesu li pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne
 • 8508000000 80 (5/0) : Usisavači
 • 8509000000 80 (3/0) : Elektromehanički kućanski aparati, s ugrađenim elektromotorom, osim usisavača iz tarifnog broja 8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Aparati za brijanje, šišanje i depilaciju, s ugrađenim elektromotorom
 • 8511000000 80 (7/0) : Električna oprema za paljenje ili pokretanje vrsta koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije (na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri, vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima
 • 8512000000 80 (5/0) : Električna rasvjetna i signalizacijska oprema (osim proizvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, vrsta koje se rabi za bicikle ili motorna vozila
 • 8513000000 80 (2/0) : Prijenosne električne svjetiljke, konstruirane za rad s vlastitim izvorom energije (na primjer, s primarnim baterijama, akumulatorima, elektromagnetima), osim rasvjetne opreme iz tarifnog broja 8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Industrijske ili laboratorijske električne peći (uključujući peći koje rade pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za toplinsku obradu materijala pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka
 • 8515000000 80 (11/0) : Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, električni (uključujući pomoću električno grijanog plina), laserski ili pomoću drugog svjetlosnog ili fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magnetnih impulsa ili luka plazme, neovisno mogu li rezati ili ne; električni strojevi i aparati za vruće štrcanje kovina ili kermeta
 • 8516000000 80 (17/0) : Električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (na primjer, aparati za sušenje kose, aparati za kovrčanje kose) i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali elektrotoplinski uređaji vrsta koje se rabi u kućanstvu; električni grijaći otpornici, osim onih iz tarifnog broja 8545
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega), osim predajnika ili prijamnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofoni i stalci za njih; zvučnici, neovisno jesu li ugrađeni u zvučničkim kutijama ili ne; naglavne slušalice i slušalice, neovisno jesu li kombinirane s mikrofonom ili ne te setovi koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audiofrekventna električna pojačala; setovi za električno pojačanje zvuka
 • 8519000000 80 (6/0) : Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka
 • 8521000000 80 (2/0) : Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li videoprijamnik ili ne
 • 8522000000 80 (2/0) : Dijelovi i pribor prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8519 ili 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za pohranu podataka, "pametne kartice" i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, neovisno jesu li snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37
 • 8525000000 80 (3/0) : Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)
 • 8526000000 80 (4/0) : Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje
 • 8527000000 80 (11/0) : Prijamnici radiodifuzije, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne
 • 8529000000 80 (2/0) : Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Električna oprema za signalizaciju, sigurnost ili upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim postrojenjima ili zračnim lukama (osim one iz tarifnog broja 8608)
 • 8531000000 80 (4/0) : Električni aparati za zvučnu ili vizualnu signalizaciju (na primjer, zvona, sirene, indikacijske ploče, dojavnici krađe ili požara), osim onih iz tarifnog broja 8512 ili 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Električni kondenzatori, stalni, promjenjivi ili podesivi (unaprijed podesivi)
 • 8533000000 80 (9/0) : Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre), osim grijaćih otpornika
 • 8534000000 80 (4/0) : Tiskani krugovi
 • 8535000000 80 (7/0) : Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači putujućih valova, utikači i ostale utične naprave, spojne kutije), za napone veće od 1 000 V
 • 8536000000 80 (12/0) : Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, releji, osigurači, prigušnice, utikači, utičnice, grla za žarulje i ostale utične naprave, spojni ormarići), za napone ne veće od 1 000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kabele
 • 8537000000 80 (2/0) : Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90, te aparati za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8535, 8536 ili 8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Električne žarulje s nitima i s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama i ultraljubičaste ili infracrvene žarulje; lučnice; žarulje sa svjetlećim diodama
 • 8540000000 80 (15/0) : Termionske, hladnokatodne ili fotokatodne elektronske cijevi (na primjer, vakuumske cijevi, cijevi punjene parom ili plinom, ispravljačke cijevi sa živinim lukom, katodne cijevi, cijevi za televizijske kamere)
 • 8541000000 80 (9/0) : Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi; fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući fotonaponske ćelije neovisno jesu li sastavljene u module ili panele ili ne; svjetleće diode (LED); montirani piezoelektrični kristali
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektronički integrirani krugovi
 • 8543000000 80 (5/0) : Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju
 • 8544000000 80 (10/0) : Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno jesu li opremljeni priključnim uređajima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima ili ne
 • 8545000000 80 (5/0) : Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene
 • 8546000000 80 (3/0) : Električni izolatori od bilo kojeg materijala
 • 8547000000 80 (3/0) : Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo radi montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom
 • 8548000000 80 (2/0) : Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju