NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI.

 • 8401000000 80 (4/0) : Nuklearni reaktori; gorivi elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa
 • 8402000000 80 (6/0) : Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu
 • 8403000000 80 (2/0) : Kotlovi za centralno grijanje, osim onih iz tarifnog broja|8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Pomoćni uređaji za uporabu s kotlovima iz tarifnog broja|8402|ili 8403|(na primjer, predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru
 • 8405000000 80 (2/0) : Generatori generatorskog ili vodenog plina, sa ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistača
 • 8406000000 80 (5/0) : Turbine na vodenu paru i ostale parne turbine
 • 8407000000 80 (10/0) : Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa
 • 8408000000 80 (3/0) : Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)
 • 8409000000 80 (4/0) : Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja|8407|ili 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Hidraulične (vodne) turbine, vodenična kola i regulatori za njih
 • 8411000000 80 (12/0) : Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine
 • 8412000000 80 (9/0) : Ostali motori i pogonski strojevi
 • 8413000000 80 (15/0) : Sisaljke za tekućine, neovisno jesu li opremljene mjernim uređajem ili ne; elevatori tekućina
 • 8414000000 80 (10/0) : Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijske ili recirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, neovisno jesu li opremljene filtrima ili ne
 • 8415000000 80 (7/0) : Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature i vlažnosti, uključujući one strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati
 • 8416000000 80 (4/0) : Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; mehaničke naprave za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične naprave
 • 8417000000 80 (4/0) : Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične
 • 8418000000 80 (13/0) : Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili drugi; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja|8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Strojevi, uređaji ili laboratorijska oprema, neovisno jesu li električno grijani ili ne (isključujući peći i drugu opremu iz tarifnog broja|8514), za obradu materijala postupcima koji uključuju promjenu temperature kao što je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje, osim strojeva ili uređaja vrsta koje se rabi u kućanstvu; protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandri ili drugi strojevi za valjanje, osim onih za valjanje kovina ili stakla, te njihovi valjci
 • 8421000000 80 (15/0) : Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje, za tekućine ili plinove
 • 8422000000 80 (7/0) : Strojevi za pranje posuđa (suđerice); strojevi za čišćenje ili sušenje boca ili drugih spremnika; strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje ili etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća ili drugih spremnika; strojevi za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, tube i slične spremnike; ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje (uključujući strojeve za zamatanje termoskupljajućom folijom); strojevi za gaziranje pića
 • 8423000000 80 (8/0) : Vage (osim vaga osjetljivosti 5|centigrama i finijih) uključujući i strojeve za brojenje i provjeru koji rade na temelju vaganja mase; utezi za sve vrste vaga
 • 8424000000 80 (10/0) : Mehanički uređaji (neovisno jesu li na ručni pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, neovisno jesu li napunjeni ili ne; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza
 • 8425000000 80 (10/0) : Koloturni sustavi i dizalice-koloturnici, osim vjedričnih elevatora; vitla; dizalice malog hoda za velike terete
 • 8426000000 80 (12/0) : Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice
 • 8427000000 80 (3/0) : Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje
 • 8428000000 80 (10/0) : Ostali strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (na primjer, dizala, pokretne stube, transporteri, žičare)
 • 8429000000 80 (10/0) : Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, bageri (jaružala), rovokopači, utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci
 • 8430000000 80 (12/0) : Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje, kompaktiranje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili rudača; strojevi za zabijanje i vađenje pilona; ralice za snijeg i bacači snijega
 • 8431000000 80 (10/0) : Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva|8425|do 8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Strojevi za pripremu ili kultiviranje zemlje za poljoprivredu, hortikulturu ili šumarstvo; valjci za travnjake i sportske terene
 • 8433000000 80 (13/0) : Strojevi i uređaji za berbu, žetvu ili vršidbu, uključujući strojeve za baliranje slame ili stočne hrane; kosilice za travnjake ili sijeno; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja|8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Strojevi za mužnju i strojevi za mljekarstvo
 • 8435000000 80 (2/0) : Preše, muljače i slični strojevi koji se rabe u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih pića
 • 8436000000 80 (8/0) : Ostali strojevi za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, peradarstvo ili pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje opremljene mehaničkom ili toplinskom opremom; inkubatori za liježenje i uzgoj pilića
 • 8437000000 80 (3/0) : Strojevi za čišćenje, sortiranje ili gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenog mahunastog povrća; strojevi za mlinsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim strojeva za seoska gospodarstva
 • 8438000000 80 (8/0) : Strojevi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju, za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića, osim strojeva za ekstrakciju ili pripremu životinjskih ili nehlapivih (masnih) biljnih masti ili ulja
 • 8439000000 80 (6/0) : Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona
 • 8440000000 80 (2/0) : Knjigoveški strojevi, uključujući strojeve za šivanje knjiga
 • 8441000000 80 (6/0) : Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući strojeve za rezanje svih vrsta
 • 8442000000 80 (3/0) : Strojevi, aparati i uređaji (osim strojeva iz tarifnih brojeva|8456|do 8465) za pripravu ili izradu ploča, valjaka ili ostalih tiskarskih formi; ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripravljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani)
 • 8443000000 80 (16/0) : Tiskarski strojevi za tiskanje pomoću ploča, valjaka i ostalih tiskarskih formi iz tarifnog broja|8442; ostali pisači, strojevi za kopiranje i telefaksni uređaji, neovisno jesu li kombinirani ili ne; njihovi dijelovi i pribor
 • 8444000000 80 (2/0) : Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje i rezanje umjetnih ili sintetičnih tekstilnih vlakana
 • 8445000000 80 (9/0) : Strojevi za pripravu tekstilnih vlakana; strojevi za predenje, dubliranje ili končanje i ostali strojevi za proizvodnju tekstilne pređe; strojevi za namatanje tekstilnih materijala (uključujući za namotavanje potke) i strojevi za pripravu tekstilne pređe za uporabu na strojevima iz tarifnih brojeva|8446|ili 8447
 • 8446000000 80 (5/0) : Strojevi za tkanje (tkalački stanovi)
 • 8447000000 80 (5/0) : Strojevi za pletenje, prošivno-pletaći strojevi i strojevi za proizvodnju obavijene pređe, tila, čipke, veza, pozamenterije, pletenica ili mreža te tafting strojevi
 • 8448000000 80 (15/0) : Pomoćni strojevi za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja|8444, 8445, 8446|ili 8447|(na primjer, listovni strojevi, žakarski strojevi, automatski uređaji za zaustavljanje i mehanizmi za mijenjanje čunaka); dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz ovog tarifnog broja ili iz tarifnog broja|8444, 8445, 8446|ili 8447|(na primjer, vretena i krilca za vretena, obloge za grebenaljke (karde), češljevi, ekstruzijske mlaznice, čunci, kotlaci, listovi za kotlace i igle za pletaće strojeve)
 • 8449000000 80: Strojevi za proizvodnju ili završnu obradu pusta ili netkanog tekstila u metraži ili u određenim oblicima, uključujući strojeve za izradu šešira od pusta; kalupi za izradu šešira
 • 8450000000 80 (6/0) : Perilice za kućanstvo ili praonice, uključujući perilice koje mogu i sušiti
 • 8451000000 80 (9/0) : Strojevi i uređaji (osim strojeva iz tarifnog broja|8450) za pranje, čišćenje, cijeđenje, sušenje, glačanje, prešanje (uključujući preše za termofiksiranje), bijeljenje, bojenje, apretiranje, doradu, prevlačenje ili impregniranje tekstilne pređe, tkanina ili gotovih tekstilnih proizvoda i strojevi za nanošenje paste na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koje se rabi u proizvodnji podnih obloga kao što je linoleum; strojevi za namatanje, odmatanje, presavijanje, rezanje ili zupčasto narezivanje tekstilnih materijala
 • 8452000000 80 (6/0) : Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja|8440; pokućstvo, postolja i poklopci posebno konstruirani za šivaće strojeve; igle za šivaće strojeve
 • 8453000000 80 (4/0) : Strojevi za pripremu, štavljenje ili obradu sirove ili štavljene kože, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili štavljene kože, osim šivaćih strojeva
 • 8454000000 80 (4/0) : Konvertori, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje, vrsta koje se rabi u metalurgiji ili ljevaonicama kovina
 • 8455000000 80 (6/0) : Valjački stanovi za valjanje kovina i njihovi valjci
 • 8456000000 80 (8/0) : Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala, laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme; strojevi za rezanje mlazom vode
 • 8457000000 80 (3/0) : Obradni centri, strojevi konstruirani od standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi s više stanica, za obradu kovina
 • 8458000000 80 (6/0) : Tokarilice (uključujući centre za tokarenje) za obradu kovina odvajanjem čestica
 • 8459000000 80 (17/0) : Alatni strojevi (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za obradu kovina odvajanjem čestica: za bušenje, razvrtanje, glodanje, urezivanje ili narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tarifnog broja|8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Alatni strojevi za uklanjanje srha, oštrenje, brušenje, honanje, lepanje, poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta, pomoću brusnog kamena, abraziva ili sredstava za poliranje, osim strojeva za ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu ozubljenja iz tarifnog broja|8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Alatni strojevi za dugohodno blanjanje, kratkohodno blanjanje, dubljenje ili provlačenje, ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu ozubljenja, piljenje, rezanje reznom pločom te ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
 • 8462000000 80 (13/0) : Alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina slobodnim kovanjem ili kovanjem u ukovnju; alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina savijanjem, presavijanjem, ravnanjem, rezanjem škarama, probijanjem ili zarezivanjem; preše za obradu kovina ili metalnih karbida, nespomenuti prethodno
 • 8463000000 80 (4/0) : Ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta, bez odvajanja čestica
 • 8464000000 80 (3/0) : Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla
 • 8465000000 80 (10/0) : Alatni strojevi (uključujući strojeve za spajanje čavlima, spojnicama (klamericama), lijepljenjem ili na drugi način) za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastične mase ili sličnih tvrdih materijala
 • 8466000000 80 (8/0) : Dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva|8456|do 8465, uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci
 • 8467000000 80 (14/0) : Alati za rad u ruci, pneumatski, hidraulični ili s ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom
 • 8468000000 80 (4/0) : Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, neovisno mogu li rezati ili ne, osim onih iz tarifnog broja|8515; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu
 • 8470000000 80 (7/0) : Strojevi za računanje i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama; knjigovodstveni strojevi, strojevi za naplatu poštarine (frankiranje), strojevi za izdavanje karata i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje; registarske blagajne
 • 8471000000 80 (9/0) : Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
 • 8472000000 80 (3/0) : Ostali uredski strojevi (na primjer, hektografski ili matrični strojevi za umnožavanje, strojevi za adresiranje, automatski strojevi za isplatu novčanica, strojevi za razvrstavanje, brojenje ili zamatanje kovanica, strojevi za oštrenje olovaka, strojevi za bušenje ili spajanje spojnicama (klamericama))
 • 8473000000 80 (6/0) : Dijelovi i pribor (osim pokrova, kovčega za nošenje i slično) prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva|8470|do 8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili pasti); strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska
 • 8475000000 80 (5/0) : Strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi ili žarulja-bljeskalica, u staklene omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda
 • 8476000000 80 (7/0) : Automati za prodaju robe (na primjer, strojevi za prodaju poštanskih maraka, cigareta, hrane ili pića), uključujući strojeve za mijenjanje novca
 • 8477000000 80 (9/0) : Strojevi za obradu i preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju
 • 8478000000 80 (2/0) : Strojevi za pripremu ili preradu duhana, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju
 • 8479000000 80 (14/0) : Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju
 • 8480000000 80 (11/0) : Kalupnici za ljevaonice kovina; temeljne ploče; modeli za izradu kalupa; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase
 • 8481000000 80 (6/0) : Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude ili slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile
 • 8482000000 80 (9/0) : Valjni ležajevi
 • 8483000000 80 (7/0) : Transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge; kućišta ležajeva i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjčićima; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)
 • 8484000000 80 (3/0) : Brtve od metalnih listova kombiniranih s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; setovi ili sortimenti brtava, različitog sastava, pripremljeni u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve
 • 8486000000 80 (5/0) : Strojevi i aparati vrsta koje se rabi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili pločica (wafera), poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika; strojevi i aparati navedeni u napomeni|9|(C) uz ovo poglavlje; dijelovi i pribor
 • 8487000000 80 (2/0) : Dijelovi strojeva, aparata i uređaja bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih obilježja, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju