OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREĐA I TKANINE OD PAPIRNE PREĐE.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 5301000000 80 (5/0) : Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)
  • 5302000000 80 (2/0) : Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)
  • 5303000000 80 (2/0) : Juta i ostala tekstilna vlakna od drvenog lika (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od tih vlakana (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)
  • 5305000000 80: Kokosovo vlakno, abaka (Manila konoplja ili Musa textilis Nee), ramija i ostala biljna tekstilna vlakna, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu, sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina, iščešak i otpaci od tih vlakana (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)
  • 5306000000 80 (2/0) : Lanena pređa
  • 5307000000 80 (2/0) : Pređa od jute ili drugih tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa
  • 5309000000 80 (6/0) : Lanene tkanine
  • 5310000000 80 (2/0) : Tkanine od jute ili drugih tekstilnih vlakana od drvenog lika iz tarifnog broja|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe