OSTALE OBIČNE KOVINE; KERMETI; PROIZVODI OD TIH MATERIJALA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 8101000000 80 (6/0) : Volfram i proizvodi od volframa, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8102000000 80 (7/0) : Molibden i proizvodi od molibdena, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8103000000 80 (3/0) : Tantal i proizvodi od tantala, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8104000000 80 (6/0) : Magnezij i proizvodi od magnezija, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8105000000 80 (3/0) : Kobaltni kamen i drugi međuproizvodi metalurgije kobalta; kobalt i proizvodi od kobalta, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8106000000 80 (2/0) : Bizmut i proizvodi od bizmuta, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8107000000 80 (3/0) : Kadmij i proizvodi od kadmija, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8108000000 80 (3/0) : Titanij i proizvodi od titanija, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8109000000 80 (3/0) : Cirkonij i proizvodi od cirkonija, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8110000000 80 (3/0) : Antimon i proizvodi od antimona, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8111000000 80 (4/0) : Mangan i proizvodi od mangana, uključujući otpatke i lomljevinu
 • 8112000000 80 (15/0) : Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij, renij i talij, i proizvodi od tih kovina, uključujući i otpatke i lomljevinu
 • 8113000000 80 (3/0) : Kermeti i proizvodi od kermeta, uključujući otpatke i lomljevinu